ጮንግራቱላትኦንስ ኢትዮጵያ ፎር ሃቪንግ ትሄ ህግሄስት ረአደርሺፕ ኦፍ ሕስ መሣገ እን ትሄ ዎርልድ!

ፋትሄር፣ ብለሥ ትሄም አስ ትሄይ ረችእቭኤ ዮዑር መሣገ አንድ ፖዑር ኦዑት ዮዑር ብለስስንግስ ኡፖን ትሄም አስ ትሄይ ስትረች ኦዑት ትሄእር ሀንድስ እን ፋእትህ!

እን የሱስ’ ናመ፣ አሜን

Author: His Message for You

Author of The Meaning of Life, Living Hope, Understanding Changes, I Can Choose Myself -- Most of us are always pursuing the best for ourselves, our families and our “Life”. We sometimes think about and even consider the “religious” way of life, but are challenged by the seemingly odd or rigorous traditions, fanciness, reactionary and emotional behaviors we see going on in church, on television and even from folks standing on the corner or knocking on our doors. In today’s world of technology and information, we can easily educate ourselves and make our own decisions. Which we enjoy, and we should! If you are thinking about how religion, or in an easier term to understand, a spiritual life can help you, start with the simplest (and absolutely most important) information. His Message for You is here and ready for you now!!!!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: