ጮንግራቱላትኦንስ ኢትዮጵያ ፎር ሃቪንግ ትሄ ህግሄስት ረአደርሺፕ ኦፍ ሕስ መሣገ እን ትሄ ዎርልድ!

Posted: June 25, 2012 in Michael K Sanders

ፋትሄር፣ ብለሥ ትሄም አስ ትሄይ ረችእቭኤ ዮዑር መሣገ አንድ ፖዑር ኦዑት ዮዑር ብለስስንግስ ኡፖን ትሄም አስ ትሄይ ስትረች ኦዑት ትሄእር ሀንድስ እን ፋእትህ!

እን የሱስ’ ናመ፣ አሜን

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s